SmartDriving

Besparingar med sparsam och säker körning

Genom att köra sparsamt och säkert kan man årligen spara stora belopp. Till exempel utgör bränslekostnaderna cirka 18-24% av ett åkeris totala utgifter. Motsvarande siffror går att härleda för personbilar och bussar.

 

Med sparsam och säker körning kan man minska drivmedelskostnaderna med upp till 25% samtidigt som man minskar sina koldioxidutsläpp och uppnår minskade kostnader för slitage och reparationer.

I nedanstående kalkylator kan du själv göra en beräkning på möjliga besparingar. Beroende på dina tidigare körvanor och hur väl man tillgodogör sig råden kan besparingarna variera. Kalkylen är förinställd på 10% besparingar för en genomsnittlig förare.

Fyll i dina uppgifter
Bränsletyp
Körsträcka
mil/år
Förbrukning
l/mil
Bränslepris
kr/l
Besparing vid sparsam och säker körning
%
ResultatPer år  
Förbrukning 800 l
Sparsam körning 720 l
Bränslekostnader 12640 kr
Sparsam körning 11376 kr
Koldioxidutsläpp 1888 kg
Sparsam körning 1699 kg
Besparingar 1264 kr
Minskade koldioxidutsläpp 188 kg
 

Nedan följer några kalkyler baserade på ett kundcase från ett åkeri som låtit sina chaufförer genomgå SmartDrivings utbildning i sparsam körning.

Priserna på drivmedel är rörliga och styrs av världsmarknaden. Kalkylerna är baserade på diesel med ett fast pris beräknat på 16 SEK/liter. Om man istället har ett bensindrivet fordon blir koldioxidutsläppen cirka 93% av de angivna, men i gengäld blir bränsleförbrukningen högre.

Kundcase med beräkningar från ett åkeri

Nedanstående pdf-filer innehåller exempel på kalkyler baserade på ett kundcase med SmartDriving från ett åkeri.

100.000 kr
1.000.000 kr
1.500.000 kr
5.000.000 kr
10.000.000 kr
50.000.000 kr
60.000.000 kr
100.000.000 kr