SmartDriving

SmartDrivings tjänster

SmartDriving erbjuder webbaserade utbildningar i sparsam och säker körning för personbil, tjänstebil, lastbil och buss.

Utbildningarna uppfyller samtliga av Trafikverkets kriterier om vad som skall ingå i en utbildning i sparsam körning, se nedan.

 

Utbildningarna bygger på webb-TV med instruktörer i förarsätet som lär ut grunder i sparsam och säker körning, olika trafikmiljöer som ex. cirkulationsplatser, trafikljus, landsväg, kurvor och backar, experter om däck, lastning, drivmedel m.m. Detta kompletteras med fördjupning i form av faktatexter, bilder och ordlista.

Efter fullgjord utbildning får du göra ett kunskapsprov som rättas automatiskt. När du klarat provet genereras ett intyg med ditt namn på godkänd utbildning.

 

SmartDriving är tillgänglig överallt där det finns uppkoppling till internet.

För varje deltagare som ska genomföra utbildningen beställs varsin licens (inloggning).

Deltagaren använder SmartDriving på sina egna villkor - när och där det passar den.

Trafikverket

Trafikverket definierar sparsam körning som ett körsätt där man använder växelspak och gaspedal på ett medvetet sätt som minskar bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen och gör att man kör lugnare och säkrare samtidigt som man gör ekonomiska besparingar på bränsle och driftskostnader.

Trafikverket har ett antal kriterier på vad som ska ingå i en utbildning i sparsam körning, där SmartDrivings utbildningar uppfyller samtliga dessa, se nedan.

  • Planering av körning, undvika stopp
  • Växla upp tidigt och kör på så hög växel som möjligt
  • Råd i sparsam körning för dem som kör med automatlåda
  • Kör med jämnt gaspådrag och håll hastighetsgränserna
  • Motorbromsa
  • Rulla i medlut och håll jämnt gaspådrag i motlut
  • Serva bilen regelbundet
  • Ta bort takbox och annat som ökar bilens rullmotstånd
  • Följ upp bränsleförbrukningen
 

Trailers med exempel från utbildningar med SmartDriving:

Personbil

Lastbil

Buss

Tjänstebil

 

Broschyrer

I nedanstående broschyrer kan du läsa mer om innehållet och fördelarna med att utbilda sig med SmartDriving.

Ladda ner:
Personbil
Lastbil
Buss
Tjänstebil

Kommande tjänster

SmartDriving kommer inom kort att erbjuda mätning av besparingar av CO2 och mätningar för ett säkrare körbeteende, dessa kommer att erbjudas genom en app.

Appen mäter förarbeteende i realtid och jämför det sedan med kända dataalgoritmer, användaren får här en säkerhetspoäng som innebär ju högre poäng desto säkrare är förarens körbeteende. Genom mätningarna kan föraren även se sin miljöpåverkan.

Genom en systerprodukt kommer även en carsharing-tjänst att lanseras på en annan webbplats med väl valda element för att attrahera lojalitetsmedlemmar.