SmartDriving

Om SmartDriving.se

SmartDriving.se är den naturliga mötesplatsen på nätet för människor som använder sig av fordon privat eller i yrket och som värnar om miljön. Vi vill på ett lättillgängligt sätt informera och utbilda trafikanter av olika fordonsslag hur de kan minska sina utsläpp av avgaser och föroreningar.

 
 

Vi vänder oss till alla berörda parter: företag, föreningar, bilpooler, kommuner, myndigheter, organisationer, privatbilister m.fl. Vi anser att nyckeln till att använda miljöarbetet som ett verktyg för att förbättra såväl samhälle och miljö som lönsamhet är gott ledarskap.

Vi vill möjliggöra för Er att utbilda personal, kunder och leverantörer i att köra "smart" och på så sätt bidra till att minska växthuseffekten samt att spara pengar. Även som privatbilist har man möjlighet att ta del av SmartDriving.se.

Vår utbildningsportal består av utbildningar baserade på webb-TV, avsedda för såväl yrkesförare som privatbilister.

I utbildningarna lär instruktörer i förarmiljö ut olika moment av sparsam och säker körning, samt att experter inom bl.a. däck, miljö och hälsa medverkar.

 

Vår erfarenhet är att miljöarbetet kan bli en fördelaktig strategi för alla inblandade – Er, omvärlden och miljön.

SmartDriving.se ger dig möjlighet till certifieringar med hjälp av självrättande prov samt att enkelt kunna få svar på dina frågor och funderingar kring sparsam körning.

Ladda ner broschyr som pdf-fil

 

När du genomfört den webbaserade utbildningen erhåller du ett intyg. Portalen är helt webbaserad, vilket innebär att inga installationer av programvaror behövs. Det enda du som besökare behöver är en dator med Internetuppkoppling!

På samma enkla sätt som när du tillbringar en trevlig kväll framför TV:n, blir du på SmartDriving.se utbildad av experter att med enkla grepp kunna spara 10-15%, upp till 25 % av dina bränslekostnader. Allt beror på hur goda körvanor du hade sedan tidigare samt hur stor del av utbildningens material som du praktiserar.

Ladda ner informationsblad om varför dina medarbetare ska lära sig att köra sparsamt som pdf-fil.